W ramach projektu przeprowadzono warsztaty plastyczne:

- Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy grę memory
- Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy zakładki do książek
- Zainspirowani strojem rozbarskim tworzymy kartki świąteczne

Gra memory „Rozbarski strój ludowy” oraz scenariusze warsztatów tworzenia zakładek do książek i kartek świątecznych są udostępnione na zasadach wolnych licencji: Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Uczniowie bytomskich szkół (SP 3, SP 4, SP 9) uczestniczący w projekcie „Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej” mieli wyjątkową okazję wysłuchania wykładu na temat historii stroju rozbarskiego w oparciu o najstarsze kolorowe zdjęcie, na którym pozuje rodzina rozbarska (rodzice i dwie córki) ubrana w stroje ludowe.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 i  Szkoły Podstawowej Nr 4 w minionym tygodniu uczestniczyli w wykładach odbywających się w ramach  projektu. Najpierw wybrali się na „Spacer po dawnym Bytomiu (w oparciu o kolekcję pocztówek)” razem z Czesławem Czerwińskim - pasjonatem historii architektury Bytomia, kolekcjonerem dawnych pocztówek. Spacer był wirtualny, ale niezmiernie ciekawy i emocjonujący. Bytom na pocztówkach sprzed ponad stu lat, podobał się dzieciom najbardziej i z uwagą śledziły zmiany w wyglądzie m. in. bytomskiego Rynku, placu Kościuszki i Parku Miejskiego im. Franciszka Kachla.

Nadchodząca jesień będzie w bibliotece czasem realizacji projektu „Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej” skierowanego do dzieci i młodzieży bytomskich szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych, aby wzbudzić ich zainteresowanie zachowaniem naszego dziedzictwa kulturowego.