Zapraszamy do korzystania z bazy elektronicznej Bibliografia M21


Główną podbazą elektroniczną przygotowywaną przez pracowników MBP jest bieżąca BIBLIOGRAFIA BYTOMIA, która obejmuje publikacje od roku 2011, dotyczące miasta w jego współczesnych i historycznych granicach. Wśród tych publikacji znajdują się: książki (także ich fragmenty), mapy oraz artykuły z gazet i czasopism. Opisy bibliograficzne dokonywane są z autopsji, czasem przejmowane są z innych bibliografii i baz elektronicznych. Całość materiału podzielona jest na 14 rozdziałów (w katalogu prezentuje je słownik przyporządkowany do kategorii wyszukiwawczej KLASYFIKACJA). Bazę przeszukiwać można za pomocą katalogu (wejście do katalogu przez zakładkę: Katalog – OPAC Bibliografie), używając następujących kryteriów: nazwisko autora, tytuł, hasło przedmiotowe (temat), tytuł czasopisma, rok wydania, klasyfikacja (rozdziały).

Poniżej udostępnione jest szybkie przeszukiwanie katalogu poprzez trzy kryteria: tytuł, autor, temat.


Wcześniejsze edycje Bibliografii Bytomia w formie plików PDF są dostępne poniżej:

za lata 1999-2000
za lata 1997-1998
za lata 1994-1996
za lata 1989-1993

Podbaza BYTOMIANIE, obejmuje książki, ich fragmenty oraz artykuły z gazet i czasopism, które dotyczą osób związanych z Bytomiem, jako miejscem urodzenia lub działalności.


Podbaza MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących biblioteki i jej pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmowa
Wykaz skrótów
1. Dział ogólny
2. Środowisko geograficzne
3. Ludność. Mieszkańcy Bytomia
4. Historia
5. Etnografia
6. Gospodarka
7. Zagadnienia polityczne i społeczne
8. Zagadnienia administracyjno-prawne
9. Wojskowość

10. Służba zdrowia
11. Nauka, oświata i wychowanie
12. Kultura. Sztuka. Rozrywka
13. Sport i rekreacja
14. Religia. Kościoły, związki wyznaniowe
Indeks nazw osobowych

Indeks nazw geograficznych

 

 


Spis treści
Przedmowa
Wykaz skrótów
1. Dział ogólny
2. Środowisko geograficzne
3. Ludność. Mieszkańcy Bytomia
4. Historia
5. Etnografia
6. Gospodarka
7. Zagadnienia polityczne i społeczne
8. Zagadnienia administracyjne-prawne
9. Wojskowość
10. Służba zdrowia
11. Nauka, oświata i wychowanie
12. Kultura. Sztuka. Rozrywka
13. Sport i rekreacja
14. Religia. Kościoły, związki wyznaniowe
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw geograficznych

 

 


Spis treści
Przedmowa
Wykaz skrótów
1. Dział ogólny
2. Środowisko geograficzne
3. Ludność. Mieszkańcy Bytomia
4. Historia
5. Etnografia
6. Gospodarka
7. Zagadnienia polityczne i społeczne
8. Zagadnienia administracyjne-prawne
9. Wojskowość
10. Służba zdrowia
11. Nauka, oświata i wychowanie
12. Kultura. Sztuka. Rozrywka
13. Sport i rekreacja
14. Religia. Kościoły, związki wyznaniowe
Indeks nazw osobowych
Indeks nazw geograficznych

 

 Spis treści
Przedmowa
Wykaz skrótów
I. Dział ogólny
II. Środowisko geograficzne
III. Ludność. Mieszkańcy Bytomia
IV. Historia
V. Etnografia
VI. Gospodarka
VII. Zagadnienia polityczne i społeczne
VIII. Zagadnienia prawno-administracyjne
IX. Wojsko
X. Służba zdrowia. Problemy sanitarno-epidemiologiczne
XI. Nauka, oświata i wychowanie
XII. Kultura. Sztuka. Rozrywka
XIII. Sport i rekreacja
XIV. Religia. Kościoły i związki wyznaniowe
Indeks nazwisk