Uchwała Nr XLI/515/12 pełniącej funkcje organów miasta Bytomia działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu MBP w Bytomiu (w załączeniu treść statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu)

  Uchwała Nr XIV/187/15 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 31 sierpnia 2015 r.

  Uchwała Nr XXIV/314/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 26 kwietnia 2016 r.

  Uchwała Nr XL/555/21 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 22 lutego 2021 r.