Uchwała Nr XLI/515/12 pełniącej funkcje organów miasta Bytomia działającej za Radę Miejską z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu MBP w Bytomiu (w załączeniu treść statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu)

  Uchwała Nr XXIV/314/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 26 kwietnia 2016r.